Voor wie » Voor Opdrachtgevers


Voor Opdrachtgevers

NLBaan biedt het volgende voor opdrachtgevers aan:

  • de werknemers scholing en begeleiding bieden, waardoor hij/zij de juiste startkwalificaties verkrijgt;
  • bij de scholing zal er specifiek aandacht worden besteed aan de vereiste functiekwalificaties op basis van de wensen/eisen van de opdrachtgevers;
  • de opleidingsmethodiek, in overleg met de opdrachtgevers, zoveel mogelijk aan laten sluiten bij het werken in de praktijk;
  • de opdrachtgevers zoveel mogelijk ontzorgen voor wat betreft de juridische verplichtingen en risico’s m.b.t. de werknemer. Wij coachen en begeleiden de werknemer op de werkplek;
  • voor de opdrachtgevers dekken wij alle risico’s (kosten en begeleiding) bij ziekte/ arbeidsongeschiktheid volledig af;
  • dit traject aanbieden voor een scherp tarief.