Voor wie » Voor Gemeenten/Uitkeringsinstanties


Voor Gemeenten/Uitkeringsinstanties

NLBaan organiseert het volgende voor Gemeenten/Uitkeringsinstanties (g/u):

  • in overleg met g/u wordt bepaald welke groep van potentiële werknemers in aanmerking komen voor een NLBaan-traject;
  • NLBaan hanteert een beproefd werving- en selectieproces dat rekening houdt met de benodigde “functie specifieke” competenties;
  • NLBaan vraagt van de g/u in principe geen financiële bijdrage anders dan de beschikbare persoonsspecifieke arrangementen. Met andere woorden dit traject is open voor alle geschikte kandidaten (WW, WWB, Wajong, Nugger en klanten met een ANW uitkering);
  • het NLBaan-traject is ook toepasbaar op reeds lopende activiteiten met andere opdrachtgevers in uw gemeente. Het voordeel dat wij deze opdrachtgevers  aanbieden (o.a. ontzorgen, verkrijgen startkwalificaties, begeleiding), maakt het makkelijker om mensen uit te plaatsen;
  • groepsgewijze trajecten met meerdere samenwerkende partijen/bedrijven mogelijk, waarbij werknemers niet noodzakelijk per groep moeten instromen;
  • de kandidaat ontvangt na enkele maanden stage/proefplaatsing een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden met een bijbehorende passende BBL-opleiding;
  • gedurende de arbeidsovereenkomst dient de kandidaat een BBL-opleiding (MBO niveau) te gaan volgen;
  • mensen duurzaam plaatsen door afspraken te maken met opdrachtgevers dat na afloop van de BBL-opleiding de kandidaat blijvend wordt overgenomen door de opdrachtgever;
  • traject is in principe kostenneutraal, waarbij wel gebruik zal worden gemaakt van beschikbare arrangementen indien mogelijk;
  • geen onnodig lange voorschakeling, na het voorschakelen gaat de stage van start en is de kandidaat op de werkplek.