Wie zijn wij?

Aan werk wordt eisen gesteld waar niet iedereen zomaar aan kan voldoen. Juist om aan deze eisen te kunnen voldoen en voor iedereen een juiste weg naar werk te vinden is onze visie:


Met de juiste middelen en opleidingstrajecten die afgestemd zijn op de kandidaat en niet andersom, zoals nu veel gebeurd.

NLBaan is de “smeerolie” tussen mens, werkgever en werk.
Uitgangspunt is om de werknemers, die (nog) niet aan alle eisen voldoen, competentiegericht te scholen en anderzijds de functies toegankelijker te maken. Complete ondersteuning en ontzorging van de opdrachtgever is daarbij van groot belang. Daarnaast is een goede begeleiding van de kandidaat de belangrijkste voorwaarde voor succes.

In de huidige economie en arbeidsmarkt staan we met z’n allen voor de opgave zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen en te houden. Bedrijven ervaren meer dan ooit de noodzaak om te gaan investeren in het werven en behouden van gekwalificeerd personeel. De vergrijzing neemt toe en de instroom van goed opgeleid personeel is onvoldoende. Het bij elkaar brengen van mensen en werk is dan ook een belangrijke  uitdaging dat vraagt om duurzame oplossingen.

Één van de mogelijke oplossingen is het concept van het “leerbaantraject”
Bij het leerbaantraject gaan we specifieke scholing inzetten om mensen, met enige afstand tot de arbeidsmarkt, te kunnen plaatsen bij opdrachtgevers. Hierdoor kunnen we mensen:


Duurzaam uitplaatsen:

  • Specifieke aandacht voor de functiekwalificaties d.m.v. diverse test- en selectiemethodieken.
  • Door middel van scholing en begeleiding, de juiste startkwalificaties bieden.
  • Begeleiding van de kandidaat om het uitvalrisico tot een minimum te beperken.
  • Envido (moedermaatschappij van NLBaan) wordt eventueel juridisch de werkgever.
  • Opdrachtgever wordt hierdoor ontlast van o.a. arbeidsovereenkomsten, verloning, facturatie, afdracht sociale premies en belastingen en andere administratieve werkzaamheden.
  • Ziekte en/of vakantiedagen worden niet doorbelast naar de opdrachtgever.
  • Scherpe tariefstelling.
  • Geen opleidingskosten.
  • Na de eerste arbeidsovereenkomst (van 6 maanden) is het mogelijk om de kandidaat zonder additionele kosten over te nemen.


Uitkeringsonafhankelijkheid:

  • Een salarispositie creëren die de werknemer uitkeringsonafhankelijk maakt.


Per traject wordt vastgesteld wat de benodigde lengte is van het voorschakelen en na een beroepsgerichte stage/proefplaatsing wordt een dienstverband van minimaal 6 maanden aangeboden.